Ontmoet het GHV team

9.jpg

Jac Vermeulen - directeur

1.jpg

Sander Jansen - verkoopadviseur

8.jpg

Bernie Vermeulen - administratie

CP5sPJCjzunUj0Yu9peg00ZsP2x4dCHsUuBCw0jl.jpeg

Trudy Korsten - werkplaatsreceptie

6.jpg

Ed van Soest - werkplaatsreceptie

2.jpg

Kevin Vermeulen - 1e monteur - technisch specialist

3.jpg

Stephan Sens - 1e monteur

4.jpg

Juno Michels - 1e monteur - Technisch specialist

5.jpg

Daan Kucharuk - leerling monteur

ry6D8nQYN8si0B7FEs2H8Nnw2NYzhxyQKV8IBScK.jpg

Wim Robben - 1e monteur